0933 077 226

HẢI GIANG MERRYLAND QUY NHƠN

CHƯƠNG TRÌNH BẢO CHỨNG ĐẦU TƯ
CHỦ ĐẦU TƯ CAM KẾT MUA LẠI
VỚI LÃI SUẤT 24% TRONG 2 NĂM

Hải Giang Merryland Quy Nhơn với chương trình Bảo Chứng Đầu Tư – Chủ Đầu Tư Hưng Thịnh sẽ Cam kết mua lại với lãi suất 12%/Năm. (Thay thế chính sách 10,5%/Năm ngày 22/5/2022)

Chính sách Bảo Chứng Đầu Tư - Cam kết mua lại của Chủ Đầu Tư Hưng Thịnh
Chính sách Bảo Chứng Đầu Tư - Cam kết mua lại của Chủ Đầu Tư Hưng Thịnh

Chính sách bán hàng
Tháng 05/2022 của Merryland Quy Nhơn

Poster chính sách bán hàng tháng 06/2022 dự án Merryland Quy Nhơn

1. Cam kết Bảo Chứng Đầu Tư:

Tại thời điểm bàn giao nhà, Khách hàng không có nhu cầu nhận nhà, Chủ Đầu Tư cam kết mua lại với Giá mua bằng: Số tiền Khách hàng đã thanh toán + Tiền lãi cam kết trên số tiền đã thanh toán với lãi suất 12%/năm.

– Tiền lãi cam kết: được tính trên số tiền KH đã thanh toán mỗi kỳ và tổng thời gian đã thanh toán tính đến ngày bàn giao nhà theo thông báo của Chủ Đầu Tư.
– Chậm nhất 03 tháng trước thời hạn bàn giao nhà, Khách hàng thông báo bằng văn bản cho Chủ Đầu Tư về việc không nhận nhà và đề nghị áp dụng chương trình Bảo Chứng Đầu Tư.
– Chủ Đầu Tư sẽ thực hiện cam kết Bảo Chứng Đầu Tư trong vòng 30 ngày kể từ ngày các bên hoàn tất hồ sơ theo quy định. – Nội dung chi tiết của cam kết Bảo Chứng Đầu Tư sẽ được quy định cụ thể tại các văn bản đính kèm hợp đồng giao dịch của Khách hàng.

2. Chiết khấu thanh toán vượt tiến độ

– Khách hàng thanh toán vượt tiến độ sẽ được chiết khấu tương đương với lãi suất 15%/năm/số ngày và số tiền thanh toán vượt. Tỷ lệ thanh toán vượt tối đa là 70%. – Số tiền chiết khấu thanh toán vượt sẽ được trừ trực tiếp vào Hợp đồng.

3. Quy định khác:

Ngoài Lịch thanh toán, cam kết Bảo Chứng Đầu Tư, Chiết khấu vượt tiến độ được quy định cụ thể như trên, Khách hàng mua sản phẩm thuộc Chương trình Bảo Chứng Đầu Tư được áp dụng đồng thời chính sách ưu đãi bán hàng theo thông báo số 27/2022/TB-PROX ngày 28/4/2022 & Thông báo số 29/2022/TB-PROX ngày 06/05/2022 đã ban hành.

Chương trình Bảo Chứng Đầu Tư chỉ được áp dụng cho một số lượng sản phẩm giới hạn nhất định. Chủ Đầu Tư sẽ ngưng Chương trình này khi đạt đủ số lượng mà không cần báo trước.

Lưu ý:  Chính sách CAM KẾT BẢO CHỨNG ĐẦU TƯ chỉ áp dụng cho khách hàng không tham gia chương trình vay vốn hỗ trợ của Ngân Hàng.

BẢNG TÍNH CĂN MY3-03
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
BẢO CHỨNG ĐẦU TƯ
PHÂN KHU Ả RẬP

Phân khu Ả Rập thuộc Canal District dự án Merryland Quy Nhơn
Phân khu Ả Rập thuộc Canal District dự án Merryland Quy Nhơn

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CĂN MY3-03

Vị trí căn MY3-03 trên mặt bằng tổng thể dự án Merryland Quy Nhơn
Vị trí thực tế căn MY3-03 tại dự án Merryland Quy Nhơn
Vị trí thực tế căn MY3-03 tại dự án Merryland Quy Nhơn

PHƯƠNG ÁN 1: KHÔNG VƯỢT

Căn MY3-03 Bảng tính thanh toán Bảo Chứng Đầu Tư Phương án 1: Đóng 20%
Căn MY3-03 Bảng tính thanh toán Bảo Chứng Đầu Tư Phương án 1: Đóng 20%
Lợi nhuận nhận được sau 2 năm khi tham gia chương trình Bảo Chứng Đầu tư
Lợi nhuận nhận được sau 2 năm khi tham gia chương trình Bảo Chứng Đầu tư

Đối với phương án 1: Tổng số tiền khách hàng nhận về là  2 tỷ 180 triệu sau khi đầu tư số tiền là 13 tỷ 938 triệu trong 2 năm (đóng theo từng đợt)

PHƯƠNG ÁN 2: VƯỢT TỐI ĐA 70%

Căn MY3-03 Bảng tính thanh toán Bảo Chứng Đầu Tư Phương án 2: Đóng 70%
Căn MY3-03 Bảng tính thanh toán Bảo Chứng Đầu Tư Phương án 2: Đóng 70%
Lợi nhuận nhận được sau 2 năm khi tham gia chương trình Bảo Chứng Đầu tư
Lợi nhuận nhận được sau 2 năm khi tham gia chương trình Bảo Chứng Đầu tư

Đối với phương án 2: Tổng số tiền khách hàng nhận về là 3 tỷ 035 triệu sau khi đầu tư số tiền là 12 tỷ 822 triệu trong 2 năm

ĐĂNG KÝ THAM QUAN
MERRYLAND QUY NHƠN

Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới để đăng ký tham quan dự án MerryLand Quy Nhơn ngay.

PHÁT TRIỂN BỞI

HUNG THINH LEGACY

THÀNH VIÊN CỦA

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH